29.05.2019

Факултет по дентална медицина

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив Обучението по дентална медицина продължава 6 години. Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж. […]
29.05.2019

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив

Обучението по дентална медицина продължава 6 години. Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж. Основните и специалните медицински и дентални дисциплини се изучават в логическа последователност […]
29.05.2019

Академични стандарти/Аcademic standards

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА (ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЦИПЛИНАТА) Катедра по Орална хирургия Akademic standart for the discipline special surgery, including local anesthesia and analgesics in dental […]
07.02.2019

Научна дейност 2018

Факултет по дентална медицина Пловдив
07.02.2019

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ПЛОВДИВ

Учебни програми специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -1 част Учебни програми специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -2 част Учебни програми специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -3 част Учебни програми специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА […]