22.05.2020

Поздравителен адрес 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

12.02.2020

Комисии към ФДМ Пловдив

Заместник Декан по Качество и акредитация за отговорник по качеството на СУК по ISO 9001 при Факултет по Дентална медицина Пловдив
29.05.2019

Факултет по дентална медицина

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив Обучението по дентална медицина продължава 6 години. Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж. […]
29.05.2019

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив

Обучението по дентална медицина продължава 6 години. Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж. Основните и специалните медицински и дентални дисциплини се изучават в логическа последователност […]
29.05.2019

Академични стандарти/Аcademic standards

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА (ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЦИПЛИНАТА) Катедра по Орална хирургия Akademic standart for the discipline special surgery, including local anesthesia and analgesics in dental […]