Учебна дейност

29.05.2019

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив

Обучението по дентална медицина продължава 6 години. Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж. Основните и специалните медицински и дентални дисциплини се изучават в логическа последователност […]