29.05.2019

Факултет по дентална медицина

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив Обучението по дентална медицина продължава 6 години. Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж. […]