12.02.2020

Комисии към ФДМ Пловдив

Заместник Декан по Качество и акредитация за отговорник по качеството на СУК по ISO 9001 при Факултет по Дентална медицина Пловдив