Учебен отдел

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Зам. Декан УД   

          Проф. д-р Петя Печалова, дм

petya.pechalova@mu-plovdiv.bg

Инспектори Учебен отдел

           Мирена Димитрова

 mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg, тел:032 / 602 026

            Милена Йотенова

milena.yotenova@mu-plovdiv.bg, тел:032 / 602 028