Учебни програми на студентите от ФДМ за летен семестър на учебна 2018/2019 година

Учебни програми на студентите от ФДМ за летен семестър на учебна 2018/2019 година

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година I курс I поток

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година I курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2018/2019 I course

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година II курс I поток

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година II курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2018/2019 II course

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година III курс I поток

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година III курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2018/2019 III course

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година IV курс I поток

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година IV курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2018/2019 IV course

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година V курс I поток

Учебна програма за летен семестър на учебна 2018/2019 година V курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2018/2019 V course