Седмични програми на студентите от ФДМ за летен семестър на учебна 2019/2020 година

Седмични програми на студентите от ФДМ за летен семестър на учебна 2019/2020 година

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година I курс I поток

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година I курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2019/2020 I course

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година II курс I поток

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година II курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2019/2020 II course

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година III курс I поток

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година III курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2019/2020 III course

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година IV курс I поток

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година IV курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2019/2020 IV course

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година V курс I поток

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 година V курс II поток

Curriculum for the summer semester of school year 2019/2020 V course

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 подробни с катедри – I курс

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 подробни с катедри – II курс

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 подробни с катедри – III курс

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 подробни с катедри – IV курс

Седмична програма за летен семестър на учебна 2019/2020 подробни с катедри -V курс