Обучението на студентите се провежда в осем специализирани катедри

Катедра Детска дентална медицина

Катедра Лицево-челюстна хирургия

Катедра Образна диагностика, Дентална алергология и Физиотерапия

Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия

Катедра Орална Хирургия

Катедра Ортодонтия

Катедра Пародонтология и ЗОЛ (вкл. Отдел по Орална Патология)

Катедра Протетична дентална медицина