График на поправителна септемврийска сесия за учебната 2018/2019г 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 курс

График за държавните изпити за учебната 2018/2019г. график

Schedule for State Exams for the 2019/2020 school year. schedule

График за летен семестър на2018/2019г. за студенти обучаващи се на български език-1 курс 2 курс3 курс, 4 курс, 5 курс

Schedule for the summer semester of 2018/2019 for students in English        1 course2 course3 course, 4 course, 5 course