График за държавните изпити за учебната 2018/2019г.-ПРЕДСТОИ

График за летен семестър на2018/2019г. за студенти обучаващи се на английски език-ПРЕДСТОИ

График за летен семестър на2015/2016г. за студенти обучаващи се на български език-ПРЕДСТОИ