Ресурси Орална хирургия

Учебни материали по орална и лицево-челюстна хирургия за студенти дентална медицина

Тестове по орална хирургия

Учебник по Орална Хирургия     корица       1 част     2част

3 част

Конспект по Орална хирургия III курс

Конспект по Орална хирургия V курс

Конспект по Орална хирургия- държавен изпит