Международни връзки и евроинтеграция

Международното сътрудничество и осъществяващият се процес на европейска интеграция в Медицински Университет – Пловдив и във всички негови факултети в частност имат за цел подпомагането на академичната, изследователската и административната дейност чрез активен обмен на опит с чуждестранни университети и участие в международни проекти и програми, както и привличането на максимален брой чуждестранни студенти.

Специализирана лекция на проф. Готфрид Шмалц

21 март 2019г.,10.30 часа

Аула Магна, ФДМ