Научна дейност

17-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ISLD

ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

6-8 ЮНИ, 2019

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПЛОВДИВ СЪВМЕСТНО С РК НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПЛОВДИВ

„НАУКА И ПРАКТИКА-РЪКА ЗА РЪКА“ 12-13 АПРИЛ 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА