ПОВЕЧЕ ТУК

 

Работно време със студенти филиал ФДМ

  • 8:00 – 12:0013:00 – 20:00

Завеждащ филиална библиотека: д-р Албена Калинова

гр. Пловдив, бул. ``Христо Ботев`` № 3, корпус А, ет. 4

032/ 60 20 24


Завеждащ НИД:
Гл. библиотекар д-р Женя Маслинкова

гр. Пловдив, бул. ``Христо Ботев`` № 3, корпус А, ет. 4

032/ 60 20 34