Факултет по дентална медицина – МУ-Пловдив – кратка актуална информация

 • Понастоящем във ФДМ – Пловдив се обучават 1167 студенти, от тях 721 обучаващи се на български език и 446 обучаващи се на английски език.
 • Основен приоритет за периода 2015 – 2020 г. е повишаване качеството на обучение на студентите по дентална медицина.
 • Непрекъснато се обновява апаратурата в клиничните зали, с което се подобряват условията за учебна работа.
 • Факултетът разполага с отлично оборудвани лекционни, фантомни, предклинични и клинични зали.
 • Изцяло обновено е оборудването във фантомните зали и зъботехническото звено.
 • Осъществява се следдипломно усъвършенстване на лекарите по дентална медицина в областта на лазерната дентална медицина и CAD/ CAM технологиите, които нямат аналог в страната.
 • Изградени са клинични зали за обучение в областта на денталната имплантология.
 • ФДМ – Пловдив ежегодно, по програма Еразъм+, изпраща на обучение в чужбина свои студенти и посреща студенти от чужбина.
 • Сключени са двустранни споразумения с научни институции в Латвия, Италия, Испания, Финландия, Гърция, Русия и Турция.
 • Научноизследователската дейност на ФДМ – Пловдив е насочена към внедряване на нови методи и технологии.
 • Факултетът по дентална медицина организира международни форуми и предоставя възможност и насърчава свои преподаватели да участват в национални и международни научни прояви.
 • Поддържат се активни контакти с други институции и факултети от Европа и света, с цел съвместна образователна и научноизследователска дейност.
 • Традиционно ФДМ – Пловдив, съвместно с Лазерното дентално общество, организира и провежда Международна дентална лазерна академия, акредитирана от WFLD (Световна федерация по лазерна дентална медицина).
 • През 2012 г. ФДМ – Пловдив става асоцииран член на Global Training Academy и сертифициран център за обучение по лазерна дентална медицина. На свое заседание през 2014 г. Бордът на Европейската дивизия на WFLD избра единодушно кандидатурата на ФДМ – Пловдив за домакин на Международния конгрес на WFLD-ED през 2017г.
 • Ежегодно Факултетът организира и ендодонтски форум с международно участие. В него активно се включват преподавателите от катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ към факултета.
 • От 2018г. съвместно с РК на БЗС Пловдив се провежда НАУЧЕН КОНГРЕС „Наука и практика – ръка за ръка ”