Факултетет съвет

ФАКУЛТЕТЕТ СЪВЕТ  НА ФДМ МАНДАТ 2019-2023г.

Председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – Пловдив

Доц.  д-р Мариана Димитрова, дм

Зам. председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – Пловдив

Доц. д-р Христо Даскалов, дм

Членове на факултетен съвет на ФДМ при МУ – Пловдив

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Проф. д-р  Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм
 2. Проф. д-р  Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм
 3. Доц. д-р     Боян Стоянов Владимиров, дм
 4. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм
 5. Доц. д-р     Веселина К. Кондева-Главинкова, дм
 6. Доц. д-р     Георги Йорданов Йорданов, дм
 7. Проф. д-р  Георги Рангелов Тодоров, дм
 8. Доц. д-р      Георги Томчев Томов, дм
 9. Доц. д-р Деян Здравков Нейчев,дм
 10. Проф. д-р  Димитър Тодоров Атанасов, дм
 11. Проф. д-р  Диян Андонов Славчев, дм
 12. Доц. д-р     Елена Илиева Фиркова-Бернард, дм
 13. Проф. д-р  Елка Вакрилова Попова, дм
 14. Проф. д-р  Иван Атанасов Филипов, дм
 15. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм
 16. Доц. д-р Илиян Вангелов Христов,дм
 17. Доц. д-р     Илияна Любомирова Иванова, дм
 18. Проф. д-р  Йоанис Папатанасиу, дм
 19. Доц. д-р     Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм
 20. Проф. д-р  Мария Петрова Куклева, дмн
 21. Доц. д-р     Мирослава Веселинова Йорданова, дм
 22. Проф. д-р  Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дм
 23. Доц. д-р Николай Владимиров Сираков,дм
 24. Проф. д-р  Петя Филипова Печалова-Петрова, дм
 25. Доц. д-р     Светлана Веселинова Йорданова, дм
 26. Доц. д-р     Силвия Ангелова Кръстева, дм
 27. Доц. Д-р Силвия Димитрова Димитрова,дм
 28. Проф. д-р  Снежана Цветанова Цанова, дм
 29. Проф. д-р  Стоян Боянов Владимиров, дм
 30. Проф. д-р  Христина Костадинова Лалабонова, дмн
 31. Доц. д-р  Христо Иванов Даскалов, дм
 32. Проф. д-р  Явор Стефанов Калъчев, дм

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 • Д-р Надя Бибова
 • Д-р Николай Каназирски
 • Д-р Радка Чолакова
 • Д-р Петя Каназирска

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 • Д-р Теодора Къртева
 • Александър Отроценко
 • Ани Кафеджиева
 • Анифе Сюлейманова
 • Габриела Стоянова
 • Николета Данчева